Aneka Info Amalan hati

PENDAKWAH MASA RASULULLAH SAW

Artikel terkait : PENDAKWAH MASA RASULULLAH SAW

Ketika Rasulullah Saw masih hidup, Beliau memilih dan mengutus para sahabat untuk berdakwah. Allah Swt membimbing Rasulullah Saw agar memilih para pendakwah yang berasal dari kalangan orang-orang yang mulia, dicintai, dan paling bermanfaat bagi kaumnya. Mareka antara lain:


MUSH'AB BIN UMAIR
Adalah sahabat Rasulullah Saw, dan termasuk As Sabiqun Al Awwalun. Ia adalah pendakwah pertama dalam Islam dan ditunjuk langsung oleh Rasulullah saw.

ABU UMAMAH AL BAHILI
Adalah sahabat Rasulullah Saw yang termasuk pendakwah Islam yang ditunjuk Rasulullah Saw.

URWAH BIN MAS'UD ATS-TSAQAFI
Adalah kepala suku Tsaqif dari Thaif yang masuk Islam setelah fathu Mekah (penaklukan Mekah). Dia salah satu orang pertama dari sukunya yang menerima Islam. Urwah bin Mas'ud dibunuh oleh sesama kepala suku ketika tengah berdakwah menyebarkan Islam di kota kelahirannya.

MU'ADZ BIN JABAL
Adalah sahabat Rasulullah Saw yang berbai'at kepada Rasulullah Saw, yaitu pada bait Aqabah yang kedua. Mu'adz terkenal sebagai cendekiawan ilmu fiqih. Rasulullah Saw menyebutnya sebagai sahabat yang paling mengerti soal halal dan haram. Ia juga periwayat hadist.

Artikel Amalan Hati Lainnya :

Copyright © 2015 Amalan Hati | Design by Bamz